Search
Close this search box.

ยลผ่านหน้าต่างบานกลมแห่งวัดชเวหยั่นปี

วัดชเวหยั่นปีในเมียนมา ความเรียบง่ายอันงดงาม​​​​​​​​​​

วัดชเวหยั่นปี (Shwe Yan Pyay Monastery) เป็นวัดศิลปะไทใหญ่แท้ๆแห่งเมืองยองห้วย ที่เรียกตามสำเนียงพม่าว่า”ญอง ชเว” เป็นหัวเมืองไทใหญ่ที่สำคัญติดกับทะเลสาบอินเล

เดิมมีเจ้าฟ้าปกครอง หลังจากระบบเจ้าฟ้าไทใหญ่ถูกยกเลิกไป เมืองยองห้วยจึงลดฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตองจี รัฐฉาน ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้ที่ต้องการจะมาเที่ยวชมทะเลสาบอินเล ถ้าไม่พักในที่พักกลางทะเลสาบก็ต้องมาพักที่เมืองญอง ชเวนี่เอง สำหรับนักเดินทางแล้ววัดแห่งนี่เป็นสถานที่ควรค่าแก่การมาทำบุญไหว้พระ รวมทั้งชมสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ไปด้วยพร้อมๆ กัน
ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่งดงามมีเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ คือวิหารไม้สักที่มีช่องหน้าต่างกลมหมด มองเห็นสะดุดตาทันทีที่เข้ามาถึง  แต่เดิมตัววิหารลงรักปิดทองเป็นสีทองทั้งหลัง แต่นานวันเข้าสีทองจางหาย เหลือแต่สีทองภายในวิหารที่ยังเด่นชัด รวมทั้งภายในยังมีประดับกระจกสีที่สวยงามเป็นงานอันแสนประณีต และเนื่องจากวัดนี้ยังไม่ได้รับการบูรณะ จึงยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมแบบครบถ้วน ทั้งนี้การก่อสร้างวิหารของวัดจะเป็นการยกพื้นสูงเพราะ มักจะมีน้ำจะท่วมในฤดูน้ำหลาก วัดหน้าต่างกลม หรือ วัด ชเวหยั่นปี นั้นแปลเป็นภาษาไทยว่า วัดศัตรูพ่าย มีมากกว่าอายุ 120 ปี มาแล้ว ประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่แห่งเมืองยองห้วย ตัวอาคารทั้งหมดทำจากไม้สัก มีงานแกะสลักประดับกระจกสีที่สวยงาม สะดุดตาด้วยหน้าต่างกลมมน หากไปตอนสายๆเราจะสามารถพบเห็นภาพของสามเณรพากันชะโงกหน้าออกมาจากวิหาร เพราะท่านกำลังทำความสะอาดวิหารเตรียมตัวเรียนพระธรรม การไปชมวัดจึงควรสำรวม และสงบเสงี่ยมไม่รบกวนกิจของสงฆ์
หากเดินไปทางด้านขวามือของวัดยังมีวิหารอีกหลังที่งดงามไม่ควรพลาดชมอีกแห่ง จากภายนอกมองเป็นวิหารเจดีย์ทาสีขาว แต่ภายในวิหารทาสีแดง ปิดทองสวยงาม เจาะเป็นช่องเล็กๆสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  การมาชมในช่วง 7 โมง ถึง 9 โมงเช้า เป็นช่วงที่สวยเหมาะกับการถ่ายภาพ ยามเมื่อแสงสาดส่องเข้ามาในวิหารงดงามตรึงตา

You May Also Like