Search
Close this search box.

โปโลนนารุวะ มรดกโลกแดนศรีลังกา

เมืองเก่าที่ยังเฉิดฉายความงามจวบจนปัจจุบัน
มรดกโลกแห่งหนึ่งในประเทศศรีลังกา คือ Polonnaruwa (โปโลนนารุวะ) หรือเมืองหลวงในอดีตกาล ซึ่งรุ่งเรืองอยู่เพียง 3 ชั่วอายุคนเท่านั้น เมื่อพ้นจากรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุมราช เมืองก็เสื่อมโทรมลง จนกลายเป็นจุดจบของอาณาจักรไปโดยปริยาย หากเปรียบก็คงคล้ายกับเมืองเก่าอยุธยาในยุคหนึ่ง ที่กลายเป็นเมืองร้างอยู่กลางป่ามาหลายปี แต่เมื่อมีการค้นพบอีกครั้ง สถานะของความสำคัญก็ยกระดับมาเป็นเมืองโบราณที่มีอารยธรรมอันล้ำค่าในที่สุด

ที่นี่มีศิวเทวาลัยอายุกว่า 800 ปี เป็นรูปแบบหินสลักที่มีความงดงามสมบูรณ์ทุกสัดส่วน คุณจะตื่นตะลึงไปกับวิหารวิฏะทาเคอันงดงาม ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 ก่อสร้างก่อนเมืองแห่งนี้มาหลายร้อยปี ไม่ไกลจากกันยังมีสัตตมหาปราสาท อายุราว 800 ปี สูงขนาดตึก 7 ชั้น เป็นศาสนสถานสำคัญในนิกายมหายาน ซึ่งน่าจะมีเพียงแห่งเดียวในศรีลังกา นอกจากนี้ยังมีวิหารหิน หรือ อารามหิน สร้างในยุคพระเจ้าปรากรมพาหุมราช (ประมาณ พ.ศ. 1696-1729) เป็นวิหารสลักบนหินแกรนิตเป็นพระพุทธรูป 4 องค์เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน ด้วยขนาดพื้นที่อาณาจักรโบราณแห่งนี้ มีความกว้างใหญ่หลายร้อยไร่ ภายในมีโบราณสถานในโซนต่างๆอีกมากมายให้เดินชม และหากสนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์ศรีลังกา ก็อาจติดกับดักหลงเสน่ห์ในเมืองนี้ไปอีกหลายชั่วโมง

You May Also Like