Search
Close this search box.

Photo Story: นาขั้นบันไดเขียวขจีในวันเสียวหม่านของจีน

ความงามในฤดูกาลที่ 8 ของปฏิทินเกษตรจีน
Photo Story: นาขั้นบันไดเขียวขจีในวันเสียวหม่านของจีน
คนไทยรู้จักฤดูกาลต่างๆ 3-4 ฤดูกาลตามสากล แต่สำหรับปฏิทินการเกษตรของจีนนั้น มีมากถึง 24 ฤดูกาล ซึ่งเกษตรกรจีนใช้คำนวณสภาพดิน ฟ้า อากาศ มาตั้งแต่สมัยยุคราชวงศ์จีนในยุคแรกๆ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในนั้น คือ เสียวหม่าน (เมล็ดพันธุ์อุดม) ฤดูกาลที่ 8 ใน 24 ฤดูกาลของจีน และนับเป็นฤดูกาลที่ 2 ของฤดูร้อน และในวันเสี่ยวหม่าน หรือวันเมล็ดพันธุ์อุดมประจำปีนี้ตรงกับวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา สำหรับภาพบรรยากาศงดงามของแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านเมฆหมอก ตกกระทบบนผิวน้ำในนาขั้นบันไดที่เรียงตัวลดหลั่นกันดูราวกับเกลียวคลื่น โดยมีภูเขาเขียวขจีเป็นพื้นหลัง เป็นภาพจากหมู่บ้านหยางต้ง ตำบลซ่างจ้ง อำเภอหลีผิง แคว้นปกครองตนเองเฉียนตงหนานกลุ่มชาติพันธุ์เหมียวและต้ง ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

โดยในช่วงเวลาของฤดูกาลนี้อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น มีปริมาณฝนมากขึ้น ทุกพื้นที่ของประเทศจีนเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน และการเพาะปลูก

เครดิตภาพถ่าย: สำนักข่าวซินหัวไทย

You May Also Like