Search
Close this search box.

ซานโตรินี เกาะโรแมนติกแห่งทะเลอีเจียน

เกาะจุดหมายปลายทางสุดสวยของกรีซ
ซานโตรินี อาจเป็นภูเขาไฟแห่งเดียวในโลกที่มีปล่องภูเขาไฟอยู่ในทะเล หมู่เกาะเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟที่เข้มข้น ซึ่งอาจเกิดการปะทุครั้งใหญ่สิบสองครั้งทุกๆ 20,000 ปี โดยประมาณ และการปะทุอย่างรุนแรงแต่ละครั้งทำให้เกิดการยุบตัวของส่วนกลางของภูเขาไฟทำให้ทำให้เกาะเดี่ยวมีสภาพผิดแผกไป ทว่าผืนเกาะที่ปรากฏตัวทุกวันนี้ ก็ไม่เหมือนที่ไหนๆเช่นกัน  ภาพของหมู่เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟในยุคปัจจุบัน ละลานตาด้วยทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยมีทั้งกังหันลม โบสถ์ บ้านปูนสีขาว ที่เรียงตัวลดหลั่นกันไปตามหน้าผา แม้ว่าในอดีตกาลบริเวณนี้ คือ ขอบภูเขาไฟลูกมหึมาก่อนที่ส่วนพื้นล่างจะมีน้ำทะเลสีครามใส เข้ามาแทนที่คลื่นลาวา น้ำทะเลใสสะอาดนั้นน่าจดจำ ขณะที่เกาะซึ่งตั้งอยู่บนขอบภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่กลางทะเล มีชื่อเสียงมากในฐานะสถานที่จัดงานแต่งงาน สำหรับคู่รัก และเป็นจุดหมายสุดโรแมนติก ในวันหยุด กิจกรรมในซานโตรินี ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ได้แก่ ใช้เวลาไปบนหาดทรายภูเขาไฟสีแดง ลัดเลาะขึ้นไปตามทางเดินแคบๆที่หมู่บ้านบนยอดเขา หรือ เยี่ยมชม อะโกรติรี (Akrotiri) ซากอารยธรรม ‘ไมนวน’ (Minoan Civilisation) ที่เคยรุ่งเรืองบนเกาะนี้ กระทั่งถูกทำลายย่อยยับจากการพิโรธของภูเขาไฟราว 1,620 ปีก่อนคริสตกาล แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเรียกน้ำย่อย ก่อนไปถึงความอัศจรรย์รายวัน เมื่อออกไปยืนที่ระเบียงปูนสีขาวเหนือหน้าผาสูง พลางชมพระอาทิตย์ตกดินสะท้อนเป็นประกายระยับเหนือทะเลอีเจียนตอนใต้ คุณก็จะได้รับรู้ว่า ตนเองยืนอยู่ ณ สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในระดับโลก

You May Also Like