Search
Close this search box.

สถานทั้ง 5 – อัญมณีล้ำค่าในเอเชียกลาง

ดินแดน 5 สถาน เส้นทางประวัติศาสตร์โลก
มีพื้นที่ส่วนไหนบนโลกที่ยังไม่ถูกค้นพบมากไปกว่าสาธารณรัฐทั้งห้าในทวีปเอเชียกลาง ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซึ่งล้วนแล้วแต่ลงท้ายด้วยคำว่า “สถาน” (มาจากภาษาเปอร์เซียที่แปลว่า “แผ่นดิน”) ประเทศ “สถาน” ทั้งห้า มีพื้นที่ไพศาลกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหม แต่ใครก็ตามที่จิตแข็ง หากมาท่องเที่ยวที่นี่จะกลับไปพร้อมเรื่องเล่าของตลาดอันเปี่ยมสีสันและค่ำคืนในอาคารโบราณใต้แสงดาว UZBEKISTAN

Landscape : อุซเบกิสถาน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีทะเลทรายหินทางตอนกลางและตะวันตก เนินอุดมสมบูรณ์ที่หุบเขาเฟอร์กานาทางตะวันออก Greatest Sight : สมบัติล้ำค่าที่สุดทางประวัติศาสตร์ของเอเชียกลาง คือ ซามาร์แคนด์ (Samarkand) เมืองโบราณ สุเหร่า และจัตุรัสโอ่อ่าในเส้นทางสายไหม เมืองหลวงเก่าของนักรบในยุคกลางติมอร์ หรือ เทเมอร์เลน (Timur หรือ Tamerlane) KAZAKHSTAN

Landscape: “สถาน” ที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ประเทศคาซัคสถานที่ครอบคลุมอาณาเขตไพศาลที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก ตั้งแต่โตรกผาและทะเลทรายทางตะวันตกจนถึงยอดเทือกเขาอัลไตที่น้อยคนจะไปถึงทางตะวันออก Greatest Sight: อัสตานา (Astana) อยู่ระหว่างบูรณะมาตั้งแต่ปี 1997 เมืองหลวงใหม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาคารล้ำสมัย เช่น หอคอยไบเตเรค (Bayterek) KYRGYZSTAN

Landscape: ได้ชื่อว่าเป็น “สถาน”ที่สวยงามที่สุด ด้วยเทือกเขา ป่า ทุ่งหญ้า ที่มีกระโจมเยิร์ตเรียงรายในประเทศคีร์กิซสถาน กลายเป็นที่มาของชื่อที่เรียกเล่นๆว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง Greatest Sight : Tash Rabatโรงแรมพร้อมที่จอดรถคาราวานสมัยยุคกลาง ที่พักของเหล่าพ่อค้ารอนแรมตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงติดกับพรมแดนจีน TAJIKISTAN

Landscape: “สถาน” ที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่สุด ทาจิกิสถาน เป็นที่ตั้งของเทือกเขา Ismoil Somoni Peak หรือเทือกเขาคอมมิวนิสต์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของโซเวียตเก่า Greatest Sight : Pamir Highway เส้นทางท้าทายที่สุดสายหนึ่งของโลกด้วยถนนคดเคี้ยวไปตามที่ราบสูงไปถึงฝั่งตะวันออก TURKMENISTAN

Landscape : ทะเลทราย คาคากุม อันเวิ้งว้างครอบคลุมภูมิประเทศของเติร์กเมนิสถาน ยาวจรดทะเลแคสเปียนทางทิศตะวันตก Greatest Sight: สถานชวนตื่นตะลึงที่สุดในเอเชียกลาง อาจเป็นปากปล่องภูเขาไฟดาร์วาซ่า ในเติร์กเมนิสถาน ที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่นรก แอ่งบนแผ่นดินที่ก๊าซธรรมชาติเผาไหม้คุกรุ่นมาหลายทศวรรษ ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะเย็นตัวลง
แนะนำทัวร์เส้นทางสายไหม หรือ ท่องเที่ยวเอเชียกลางในรัฐที่ขึ้นชื่อว่า “สถาน” ต่างๆ

You May Also Like