Search
Close this search box.

อูบุด จิตวิญญาณวัฒนธรรมแห่งบาหลี

เมืองวัฒนธรรมในหุบเขาเขียวชอุ่ม
แสงสีเหลืองขุ่นมัวของป่ายามเช้าสาดทะลุลงมาตามต้นปาล์ม ขณะที่ผู้แสวงบุญเรียงแถวไปชำระล้างร่างกายที่วัด Tirta Empul พวกเขาแต่งกายด้วยผ้าโสร่ง ยืนกันอย่างเงียบเชียบ ขณะที่นกนางแอ่นบินโฉบไปมาเหนือกำแพง ซึ่งดำครึ้มปกคลุมไปด้วยมอส แล้วเสียงฉาบ เสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นจากลานวัดช้ันใน ผู้แสวงบุญเดินลงไปในอ่างอาบน้ำสีน้ำเงินจัดทีละคน เดินแหวกสายน้ำไปมุดหัวเข้าไปใต้น้ำพุ ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของวัด กลีบดอกดาวเรืองและลีลาวดีลอยล่องบนผืนน้ำ ควันธูปลอยคว้างก่อนจะจางหายไปกับอากาศร้อนชื้นยามเช้า Tirta Empul เป็น puratirta หรือวัดน้ำพุที่ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดในบาหลี โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 962 และมีสายน้ำจากแม่น้ำ Pakerisan คอยหล่อเลี้ยง เช่ือกันว่า น้ำจากน้ำพุจะช่วยชำระล้างจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ผู้ท่ีนับถือศาสนาฮินดูแบบบาหลี ทุกคนก็หวังจะได้มาอาบน้ำที่นี่อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต วัดแห่งนี้เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีความสำคัญทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั่วเมืองโบราณอูบุด (Ubud) โดยต้ังอยู่ท่ามกลางนาข้าวและหุบเขาเขียวชอุ่ม อูบุด นับเป็นสถานที่ที่ทางโลกและทางธรรมบรรจบกัน บริเวณประตูวัดอันงดงามหลายแห่งรายล้อมไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก อีกทั้งตามถนนหนทางก็มีศาลเจ้าตะไคร่จับครึ้มตั้งอยู่ง่อนแง่น และแทบจะมองไม่เห็น เพราะถูกบดบังด้วยหญ้าสูงเท่าหัว นอกจากวัดต่างๆ อูบุดยังเลื่องชื่อในเรื่องของ ละครรำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการบอกเล่านิทานพื้นบ้านโบราณผ่านท่าทางต่างๆ ประกอบเสียงดนตรีจาก เครื่องเคาะให้จังหวะ และเครื่องแต่งกายงดงาม แปลกตา “การร่ายรำเป็นการสักการะรูปแบบหนึ่ง” สมาชิกของคณะ Gunung Sari คณะฟ้อนรำที่เก่าแก่ที่สุดของ อูบุด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1926 และยังคงทำการแสดงทุกสัปดาห์ที่พระราชวัง Peliatan Palace ซึ่งเป็นปราสาทอิฐสีแดงปรักหักพัง โอบล้อมลานต้นลีลาวดี เรื่องยอดนิยมก็ต้องมีนางรังดา (Rangda) แม่มดร้ายที่ต่อสู้กับ บารอง (Barong) สัตว์ครึ่งมังกรครึ่งสิงโตในตำนาน การแสดงท่าทางตามแบบแผนดั้งเดิม แต่ผู้แสดงก็ต้องรู้จักด้นสดด้วย บางทีแม้พวกเขาจะเหนื่อย แต่ก็คงรู้สึกเหมือนมีวิญญาณมาสิง และยังคงเต้นต่อไปไม่มีหยุด เมื่อความมืดเข้าปกคลุม และผู้ชมหลั่งไหลเข้ามาตามประตูวัด นักแสดงเช็คเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองเป็นครั้งสุดท้าย วงมโหรีเริ่มบรรเลงด้วยการตีฆ้อง รัวกลอง และสีสันน่าหลงใหลของอูบุดก็ดำเนินต่อไปดังเช่นทุกวัน

You May Also Like