Search
Close this search box.

อูรอส (Uros) หมู่บ้านต้นกก กลางทะเลติติกากา

วิถีวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นผู้เป็นส่วนหนึ่งกับทะเลสาบ
ชาวอูรู (Uru) หรืออูรอส (Uros) ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลสาบมาเกือบ 4,000 ปีแล้ว ไม่ไกลจากเมืองปูโน ประเทศเปรู ตามแนวชายแดนโบลิเวีย ชาวบ้านราว 1,200 คน อาศัยอยู่บนเกาะกลางน้ำที่ราวกับเป็นหมู่บ้านเทพนิยาย สร้างขึ้นจากฟางต้นกกพื้นเมือง มีชื่อว่า โทโทรา  โทโทรา ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อหลายศตวรรษก่อนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนทะเลสาบติติกากา (Titicaca) โดยครอบครัวชาว Uro-Aymara มีเอกลักษณ์ในวิถีชีวิตด้วยการสร้างบ้านของพวกเขาบนผืนน้ำ  หลังจากสร้างฐานดินเหนียวให้แข็งแรงซึ่งประกอบขึ้นจากก้อนดินที่ผูกติดกัน ชาวอูรอสก็ตัดพุ่มไม้ขนาดใหญ่ของต้นโทโทราแล้วสานเข้าด้วยกัน จากนั้นจะเรียงต่อกันเป็นชั้นๆ เพื่อสร้างเกาะต่างๆ นับสิบเกาะในพื้นที่ ซึ่งมีกระท่อมสำหรับนอน และพื้นที่ทำกิน แล้วยึดสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นกับริมทะเลสาบโดยใช้ไม้ยาว และเชือก

แม้ว่าต้นกกโทโทรา อาจผุพังไปตามกาลเวลา แต่ชาวบ้านก็สามารถเปลี่ยนกกได้โดยเป็นการเติมขึ้นจากด้านบน โดยปล่อยให้กกด้านล่างนั้นย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ชีวิตของชาวเกาะเทียม หารายได้จากการท่องเที่ยว ขายสินค้าหัตถกรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมของพวกเขาด้วยการแต่งกายฉูดฉาดเสื้อผ้าแบบดั้งเดิม และเลี้ยงชีพจากปลาที่จับได้มาจากทะเลสาบ รวมถึงบริโภคส่วนที่กินได้ของต้นกกโดยรอบ

You May Also Like