Search
Close this search box.

Waitakere: นิวซีแลนด์ย่อส่วนในเขตเมืองโอ๊กแลนด์

เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและการอนุรักษ์ในแดนกีวี
ความพิเศษที่น่ารื่นรมย์อย่างหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ คือ แม้ว่าคุณจะอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทันสมัย แต่เพียงขับรถออกไปจากเมืองเพียงไม่นานก็สามารถไปเจอท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและการอนุรักษ์ได้แล้ว หนึ่งในย่านท้องถิ่นที่งดงามชวนตื่นตะลึงในธรรมชาติอันสมบูรณ์ ซึ่งไม่ไกลจากโอ๊กแลนด์ คือ ไวตาเคอรี หรือ The Waitakere Ranges แนวเทือกเขายาวประมาณ 24 กิโลเมตร เลียบชายฝั่งตะวันออกของโอ๊กแลนด์  พื้นที่ส่วนใหญ่ของ The Waitakere Ranges ปกคลุมด้วยป่าฝน และได้รับการอนุรักษ์ในฐานะอุทยานประจำภูมิภาค www.aucklandcouncil.govt.nz อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณเขตร้อน เฟิร์น ต้นคาอูรียักษ์ (Kauri) ชายหาดสวย และน้ำตก แต่น่าเสียดายว่า พื้นที่ Waitākere Ranges Regional Park ถูกปิดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่กลางปี 2018 เพื่อปกป้องสภาพระบบนิเวศที่เปราะบาง ไม่ให้ถูกรบกวนจากเชื้อโรคภายนอกที่มีผลทำให้ต้นคาอูริตาย อย่างไรก็ตาม ก็มีพื้นที่ที่ยังสามารถไปท่องเที่ยวได้ เช่น เส้นทางเลียบชายฝั่ง ซึ่งมีเส้นทางให้เลือกล้วนแต่มีทัศนียภาพที่น่าประทับใจ แนะนำหาดปีฮา (Piha) วิวสวย และเป็นแหล่งโปรดปรานของบรรดานักโต้คลื่น มีที่พักบริการในราคาย่อมเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม
auckland-west/waitakere-ranges 

You May Also Like